Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту.

усно: телефон (0_____) 2-12-62

письмово: ______ Вінницька область, Тиврівський район, с. Довгополівка, вул. ______________, Виконавчий комітет Довгополівської сільської ради (на конверті вказувати "Публічна інформація");

подати особисто: _________, Вінницька область, Тиврівський район, с. Довгополівка, вул. __________, Виконавчий комітет Довгополівської сільської ради кім._______ (перший поверх).

факс: (0_____) 2-12-62;

електронна пошта: dovghopolivka@mail.ru

ДОВІДКОВО:

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Форма запиту на публічну інформацію